Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Nasıl Hesaplanır?

Madde 7- 1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür. 2. Bu süreler; a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı, b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan […]

Devamı

Vergi Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

1-Mükellefin Özel Esaslara (Koda) Alınması: Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline iştirak eden mükellefler de dâhil olmak üzere, sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma konusunda haklarında “ olumsuz rapor”  veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler bu kapsamda değerlendirilir ve özel esaslara tabi tutulur. 2-İhtirazi Kayıtla Beyanname Verilmesinden Sonra […]

Devamı

Özel Usulsüzlük Cezası İptal Edilmesi İçin Vergi Mahkemesi Dava Dilekçe Örneği;

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ  SAYIN BAŞKANLIĞI’NA     İSTANBUL      DAVACI                                                          :         ADRESİ                                                           :      VERGİ KİMLİK NO                                   :      DAVALI                                                           :  VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ                                         (TARİHİ                     :      CEZA                           (NUMARASI             :      İHBARNAMESİNİN,(TEBLİĞ TARİHİ     :                                            (NEVİ                       :  ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI    CEZANIN,                         (MİKTARI               :                                                              (DÖNEMİ                :                                      DAVANIN KONUSU                                       : Davalı Vergi […]

Devamı

Anayasa Mahkemesi Kararı; Gümrük Alanında Çıkan Yangında Zayi Olan Mallar İçin Ödenen Verginin İadesi

Anayasa Mahkemesinin 2016/8880 Başvuru Numaralı Karar                                    ı – Gümrük Alanında Çıkan Yangında Zayi Olan Mallar İçin Ödenen Verginin İadesi Gümrük Alanında Çıkan Yangında Zayi Olan Mallar Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: İKİNCİ BÖLÜM KARAR TELPA TELEKOMÜNİKASYON TİCARET A.Ş. BAŞVURUSU Başvuru Numarası: 2016/8880 Karar Tarihi: 12.11.2019 Başkan: Recep KÖMÜRCÜ Üyeler: Engin YILDIRIM Celal Mümtaz AKINCI Rıdvan GÜLEÇ Recai […]

Devamı

Resen yapılan tarhiyatla ilişkili tahakkuk fişi vergi mahkemesinde dava edilebilir mi?

Vergi mahkemesinin de dahil olduğu idari yargı yerinde kural olarak ve çoğunlukla idari işlemlerin iptali istenebilir. Bir vergileme işleminde ise idari işlem olarak değerlendirilebilecek en temel işlem tarh işlemidir. Tahakkuk ise bir idari işlem olmayıp tarh ve tebliğ edilen vergiye karşı dava açıl(a)maması ya da açılan davanın reddi halinde bir aşama olup, tahakkuk fişi, ödenecek […]

Devamı