Vergi davalarında re ‘sen araştırma ilkesi hakkındadır.

Vergi davalarında re ‘sen araştırma ile ilgili Danıştay kararları VERGİ DAİRESİ GENEL KURULU 2011/521 E.  ,  2013/211 K. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ, İKMALEN TARHİYAT, MAHKEME ISRAR KARARI “İçtihat Metni” Özeti: 1- Vergi Usul Kanununun 3’üncü maddesinin (B) bendi ile İdari Yargılama Usulü Kanununun 20’nci maddesindeki resen araştırma ilkesi karşısında, takdir komisyonu kararının dayanağı olmadığı gerekçesiyle vergilendirmenin kaldırılmayacağı, […]

Devamı