İŞLETMELERİN MALİ YAPILARININ KREDİ DEĞERLİLİĞİ AÇISINDAN YORUMLANMASI

İşletmelerin kredi değerliliğinin ölçülmesinde mali yapıları en temel unsurlardan biridir. Geçmiş ödeme performansları ve teminat yapıları ise diğerleridir.  Bu yazımızda en temel mali tablolar olan bilanço, kar-zarar ve nakit akım tablolarını inceleyeceğiz. Aslında ülkemiz gibi konjonktürel dalgalanmalara açık, hem çok sayıda risk hem fırsat içeren bir ekonomide mali kayıtları, finansal oranları, geçmiş dönem ödeme performanslarını […]

Devamı