Anayasa Mahkemesi Kararı, Menfi Tespit Hakkındadır.

Anayasa Mahkemesi Kararı, Menfi Tespit Hakkındadır. Anayasa Mahkemesinin 14.11.2019 Tarihli ve E: 2019/11, K: 2019/86 Sayılı Kararı – 2004 Sayılı Kanun Menfi Tespit Hak. 03 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31057
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2019/11
Karar Sayısı: 2019/86
Karar Tarihi: 14.11.2019
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU: 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 18.2.1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 43. maddesiyle değiştirilen 72. maddesinin;
A. İkinci fıkrasında yer alan “İcra takibinden önce açılan…” ibaresinin,
B. Üçüncü fıkrasının,
Anayasanın 21., 35., 36., 40., 41. ve 125. maddelerine….

Devamı