Mükellefin Meslek Mensubu İle Arasındaki Sözleşmeyi Feshetmesine Rağmen Defterlerinin Teslim Edilmemesi Halinde Neler Yapılır?

Mükelleflerle meslek mensupları arasında yaşanabilecek olan, fakat meslek ahlakı bakımından aslında yaşanmaması gereken bir konu “defterlerin teslim edilmemesi”. Olağan ticari hayatta sık karşılaşılan bir sorun olan, defter ve belgelerin mükelleflerle aralarındaki çekişme nedeniyle meslek mensubu tarafından mükelleflere iade edilmemesi halinde neler yapılır? Borçlar Kanunu’nun (MADDE 11- Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmeler, kabulün gönderildiği andan başlayarak […]

Devamı