Noterde Düzenlenen Mirastan Feragat Sözleşmesinin Geçerliği

Noterden düzenlenen feragat sözleşmesi geçerlidir. Mirastan feragat sözleşmesi resmi olarak yapıldığı için İnançları Birleştirme Kararı gereğince geçerli olup bunların mirastan kaynaklanan haklarının Türk Medeni Kanununun 528 ve devam eden hükümleri gereğince davacı durumunda bulunan mirasçı Mahmut’a geçeceği sabittir.

Devamı