Muhasebecinin Defteri İbraz Etmemesi Halinde Yapılması Lazım Gelenler;

Varlığı noter kayıtlarıyla sabit olan defter ve belgelerin  ibraz edilmemesi halinde kaldı ki, defter ve belgeleri saklama ve istendiğinde ibraz etme yükümlülüğü mükellefe ait olduğundan üzücü ve cezalı duruma düşmemek için aşağıdaki tedbirleri almakta her zaman fayda olacağını düşünüyorum.  Muhasebecinin resmi iş ve ikametgâh adresine defter ve belgelerini iade etmesi gerektiğini ve bunun için makul […]

Devamı