Kapıcılar için muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hakkındadır.

Kapıcılar için muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hakkındadır. Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilmesine ilişkin tebliğ

Devamı