Sahte (Naylon) Fatura Ve Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi Ve Kullanılması Sonucu Vergi Tarhiyatı ve Cezaları Hakkındadır.

Sahte (Naylon) Fatura veya Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi ve Kullanılması Sonucu Vergi Tarhiyatı; Ticari hayatın akışı içinde mükellefler bazen fatura aldığı kişilerin sahte fatura düzenlediğini bilmeyebilir. Bunun yanında bazı firmalar giderini fazla göstermek ve bu suretle vergi matrahını azaltmak amacıyla da sahte fatura kullanmış olabilir. Bu nedenle sahte faturayı düzenleyen firmayı inceleyen Vergi İdaresi bu faturaları […]

Devamı

Sahte fatura ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Fatura

213 sayılı VUK hükümlerine göre, bir malın veya teslime konu hizmetin bedelinin faturalandırılması yasa gereği zorunludur. Bazı hallerde, satış faturası mal tesliminden önceden de düzenlenmesi mümkün olabilmektedir. Örneğin bedeli peşin alınsa bile mal teslimi daha sonraki aylarda teslim edilmesi halinde fatura teslimden önceden de düzenlenebilmektedir. Bazı sektörlerde mala kredi açan çeşitli finans kurumları mal tesliminden […]

Devamı