M.İ.Y.B.’nin 5237 Sayılı T.C.K. Ve 213 Sayılı V.U.K. Yönüyle Değerlendirilmesi;

Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgenin Türk Ceza Kanunu Ve Vergi Usul Kanunu Yönüyle Değerlendirilmesi; T.C ve V.U.K Yönünden sahte belgenin Kavram Olarak tanımı, Vergi Usul Kanunu’nda, sahte belgenin tanımına yer verilmemiştir. Türk Ceza Kanunu’nda sahtekârlık suçlarının konusunu oluşturan belgelerde sahtecilik ”Resmi evrakta sahtecilik” ve “Özel evrakta sahtecilik” yapılarak işlenmektedir. Özel evrakta sahtecilikte, belgenin düzenlenmesi […]

Devamı

Danıştay Kararlarında; Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (SMİYB);

Mükellefler mal ve hizmet alımlarında karşı tarafın sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanıcısı olup olmadığını bilmemektedir. Olağan ticari yaşamda uygulamada gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin gider veya maliyetlerini arttırmak amaçlı bu belgeleri kullandıkları bilinmektedir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılmasının en sık karşılaşıldığı husus Katma Değer Vergisi (KDV) bakımından çıkmaktadır. Bu belgeler yöntemiyle […]

Devamı

Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Suçu (VUK md.359/a-2);

Yargıtay Ceza genel Kurulu, içeriği itibariyle yanıltıcı belge kullanma suçunun maddi unsuru ile ilgili değerlendirmesi: Vergiyi doğuran faaliyetin mahiyeti değiştirilerek veya miktarı gerçeğin altında ya da üzerinde gösterilerek bir kısım gelirlerin gizlenmesi veya giderlerin fazla gösterilmesi suretiyle matrahın düşürülmesi, dolayısıyla az vergi vermeyi hedefleyen mükellefler tarafından sıkça işlenen fiillerden birisi muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek […]

Devamı