Sahte Belge (Evrak) ile Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma ve Düzenleme Arasındaki Fark;

Vergi suçları arasında VUK md.359/b’de yer alan sahte belge düzenleme ve kullanma suçu, TCK’daki genel evrakta sahtecilik suçlarının özel kanunda düzenlenmiş biçimidir. Vergi Usul Kanunu (VUK) özel bir kanun niteliğinde olduğundan, belgede sahtecilik teşkil eden vergi suç ve cezaları açısından TCK hükümleri değil, VUK md.359/b hükümleri uygulanır. Sahte belge düzenleme veya kullanma suçu, gerçek bir işlem […]

Devamı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı; sahte ve muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge sebebiyle yapılan ödemenin anlaşılamadığından reddi hakkındadır.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi          2013/13560 E. 2014/3676 K.  “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 29/04/2013 NUMARASI : 2012/437-2013/190 Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 29/04/2013 tarih ve 2012/437-2013/190 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava […]

Devamı