Vergi İncelemelerinde Mükellefe Tanınan Haklar;

Vergi İncelemelerinde Mükellefe Tanınan Haklar; Müfettişler vergi incelemesine başladı… Peki, bu durumda mükellef ne yapabilir? Bu süreçte mükelleflere de tanınan çok sayıda hak var. Örneğin denetmenlerden süre istenmesi bu hakların başında geliyor.   İşte haklarınız…   Vergi incelemeleri, 213 sayılı vergi usul kanununun yer alan 134 ve 135. maddelerine istinaden mükelleflerce ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, […]

Devamı

Mükellefin Meslek Mensubu İle Arasındaki Sözleşmeyi Feshetmesine Rağmen Defterlerinin Teslim Edilmemesi Halinde Neler Yapılır?

Mükelleflerle meslek mensupları arasında yaşanabilecek olan, fakat meslek ahlakı bakımından aslında yaşanmaması gereken bir konu “defterlerin teslim edilmemesi”. Olağan ticari hayatta sık karşılaşılan bir sorun olan, defter ve belgelerin mükelleflerle aralarındaki çekişme nedeniyle meslek mensubu tarafından mükelleflere iade edilmemesi halinde neler yapılır? Borçlar Kanunu’nun (MADDE 11- Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmeler, kabulün gönderildiği andan başlayarak […]

Devamı