Mükellefin, Re’sen Terkin İşlemlerinde Yapılacaklar;

Resen Terkin İşlemlerinde Yapılacaklar; Uygulama İç Genelgesi 2016/2 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı: 29537098-105[37]-52535 Tarih: 12/05/2016 Konu: Re ’sen Terkin İşlemlerinde yapılacaklar, 31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile değişik 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 160 inci maddesinde; “153’üncü maddede yazılı mükelleflerden işi bırakanlar, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi…

Devamı