Astarı Yüzünden Pahalı İşlere Girişmeyin! Naylon Faturayı Nasıl Anlarız?

Naylon Fatura Nasıl Anlaşılır? Sahte belge kullanma nedeniyle incelenen mükellefler kullandığı bu belgenin sahte (Naylon) olduğunu ben nasıl anlarım diye soruyorlar. Haklı olarak mükellefler bazen bu belgeleri bilmeden kullanıyorlar. Bazen de bu belgeleri bilerek kullanarak vergisel avantajlar sağlıyorlar.

Devamı

Naylon Fatura

I-Sahte Belge  Vergi kanunları, belge düzenine aykırı olan sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri için (VUK)’nün 359. Maddesinde yer alan cezanın önleyici fonksiyonunu ön plana çıkarmayı amaçlamış, doğrudan mali sistem açısından belge düzeninin zayıflatılmasının önüne geçmeyi hedeflemiştir. Kanun koyucu, sahtecilik türlerine; özel bir kanunla düzenlenmiş ve bazı sahtecilik suçlarına göre daha ağır bir yaptırım öngörmüştür. Ekonomiyi […]

Devamı