Vergi Kaçırma, Vergi Kaçakçılığı

Vergi Kaçırma, Vergi kaçakçılığı, Vergi ödememek için vergi kanunlarına kasten aykırı hareket edilmesi durumunda vergi kaçakçılığı ortaya çıkmaktadır. Mükellef, yasaların vergilendirilmesini öngördükleri unsurların (gelir, servet veya harcama) bir kısmını veya tamamını beyan etmez ve saklarlarsa, verginin bir kısmı veya tamamını ödemekten kurtulurlar ancak yasalara da aykırı davranmış olurlar. “Aslında vergi kaçakçılığı, mükellefin vergi matrahını azaltması nedeniyle vergi kaybına neden olmasıdır”. “Vergi kanunlarına aykırı düşen hareketlerle, verginin hiç ödenmemesi haline, ‘vergi kaçakçılığı” diyebiliriz. Vergi kaçakçılığı kanuna aykırıdır; kanuna karşı hile vardır ve suç olarak nitelendirilmektedir”. Vergi kaçakçılığı, bir suç olmanın yanı sıra verginin eşitlik ve adalet ilkesine aykırı düştüğü ve vergiden elde edilen verimi azalttığı için üzerinde şiddetle ve ciddiyetle durulması gereken önemli bir olaydır. Vergisini dürüst olarak ödeyenler karşısında kanunen vergi borcu doğduğu halde bu borcunu ödemeyen mükellefler adaletsiz, ahlaksız, haksız bir fayda sağlamış olmaktadırlar. Mükelleflerin vergi kaçırması Vergi Usul Kanunundaki hükümlere göre iki şekilde gerçekleşmektedir. Vergi Usul Kanunu madde 359’da belirtilen vergi kaçakçılığı suçlarını işleyerek vergi kaçırılması ve VUK 359. maddesinde belirtilen vergi kaçakçılığı suçlarını işlemeden vergi kaçırılmasıdır. Vergi Usul Kanunu 341. Maddesinde; “Vergi zıyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder” denilmiştir. Vergi Usul Kanunu 359.maddesine göre vergi kaçakçılığı ise; “

Devamı