İşverenin işçilere promosyon ödemesi yapması yasal olarak zorunluluk mudur?

İşçilere Banka Promosyonu Ödeme Zorunluluğu Var Mı? Kamu çalışanlarının maaşlarının ödenmesi için anlaşma sağlanan bankalarla kurumlar arasında yapılan protokoller uyarınca, belirli periyotlarda bankalarca çalışanlara ödeme yapılmaktadır, yapılan bu ödemelere promosyon ( özendirme) ücreti denilmektedir.

Devamı

Vergilerde Pişmanlık

Pişmanlık ve Islah Nedir? Pişmanlık ve ıslah, beyana dayanan vergilerde, vergi zıyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini, Vergi İdaresine kendiliğinden haber vermeleri halinde, belli şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmemesini esas alan bir uygulamadır. Bu düzenleme ile vergi kanunlarına aykırı hareket etmek suretiyle vergi ziyaına sebebiyet veren […]

Devamı