Ortağı Olduğunuz Şirketten Sigortalı Olmayınız!

I – Sosyal güvenliğin tekliği ilkesi gereği bir kişi aynı anda birden fazla statüde sigortalı olamaz ve bu bir değişmez kuraldır. Diğer bir değiş ile bir kişi, aynı anda hem ticari faaliyeti nedeniyle BAĞ-KUR 4(b) sigortalısı, hem de çalışan olarak 4(a) sigortalısı olamaz. Bir kişi iş yerinde çalışırken çalıştığı iş yerine veya farklı bir şirkete […]

Devamı