Özel Esaslar Uygulaması ve Çıkış Yolları

Özel Esaslar Uygulaması ve Çıkış Yolları, 1985 Yılından bu yana yürürlükte olan Katma Değer Vergisinin uygulama esaslarını belirleyen 123 KDV Genel Tebliğleri tek elde toplanarak “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” altında birleştirilmiş olup 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Maliye Bakanlığı tarafından 2010 yılında hayata geçirilen “KDV İadesi Risk Analizi projesi” ile KDV iade sisteminde büyük […]

Devamı