Sahte Belge Kullanma Suçlaması, Vergi Suçu,Özel Usulsüzlük Cezaları Hakkındadır.

Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanıldığı iddiasıyla birçok mükellef somut gerçeklikten uzak incelemeler ile mağdur edilmektedir. Bu konu 84 no’lu KDV Kanunu genel tebliğinde ele alınmış ve iyi niyetli mükelleflerin, teslim aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili olarak daha önceki safhalarda ortaya çıkabilecek vergisel olumsuzluklardan etkilenmemesi amacıyla bir düzenleme yapılmıştır. Söz konusu tebliğde “1.2. İşleme […]

Devamı