Yasak İşçiyi Değil, İşvereni İlgilendiriyor!

O Yasak İşvereni İlgilendiriyor. Emekli işçi kısa çalışma ödeneği hesabına yatırılsa bile almasın. Pandemi döneminde istihdamı korumak amacıyla, kısa çalışmadan yararlanan iş yerleri ile 17 Nisan’dan sonra tüm iş yerleri için işten çıkarma yasağı getirildi. İşten çıkarma yasağı işvereni bağlıyor. İşçi çıkartan işveren kısa çalışmadan yararlanamaz. 17 Nisan’dan sonra işten çıkartan işveren ise hem idari para cezası öder, hem de yaptığı fesih geçersiz sayılır. İşçi emeklilik veya çalıştığı halde ücretinin eksik yatırılması, sigorta priminin yatırılmaması gibi gerekçelerle iş akdini feshedebilir.
MEVCUT ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI YENİ YASADAN ETKİLENECEK Mİ?
Bir iş yerinde 04.08.2015 tarihinden beri çalışmaktayım. Eylülde isten ayrılıyorum. Mevcut kıdem tazminatımı alabilir miyim, yeni yasadan etkilenir miyim?
Kıdem tazminatı alabilmek için iş akdinin kıdem tazminatı alacak şekilde sona ermesi veya işçinin emekli olması gerekir. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar ancak haklı bir nedenle iş akdini feshettiklerinde ya da yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirdiklerinde kıdem tazminatı alabilirler. 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanlar 15 yıl sigortalılık 3600 prim günüyle, bu tarihten sonra işe başlayanlar ise 25 yıl sigortalılık 4500 prim günüyle veya sigortalılık süresi aranmaksızın 7000 prim gününü tamamlamaları halinde kıdem tazminatı alabilirler.

Devamı