Girişim Sermayesi Yatırım Fonu nedir?

Fon, kanun hükümleri uyarınca nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ya da iştirak paylarıyla, pay sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, aşağıda belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Kuruldan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan […]

Devamı

Firmalar Fona Hangi Nedenlerle İhtiyaç Duyar?

Firmaların fona neden ihtiyaç duyduklarını ele alacağım. Söz konusu nedenler 3 başlık altında toplanabilir.                                                            –          Yatırımlarını finanse etmek için Firmalar rekabet ortamında ayakta kalabilmek veya daha iyi seviyelere ulaşmak için yeni projeler ile büyümek isteyebilirler. Bu durumda mevcut fonları yeterli gelmezse, finansal piyasalardan fon talebinde bulunurlar. –          Sermaye yapısını değiştirmek için Sermaye yapısı firmaların fon […]

Devamı