“Sahte Fatura, Sahte Belge Düzenleme“ ve “tefecilik“

Yargıtay: 11. Ceza Dairesi  2016/7279 E. 2019/6785 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Tefecilik yapmak, sahte fatura düzenleme HÜKÜM : Mahkumiyet Sanık hakkında düzenlenen…Vergi Dairesi Başkanlığı Rapor Değerlendirme Komisyonu‘nun 26.10.2011 tarihli ve … sayılı mütalaası ile sanığın 21.10.2011 tarihli ve …sayılı Vergi Tekniği Raporuna istinaden kendisi adına kayıtlı … vergi kimlik numaralı mükellefiyeti […]

Devamı

Yargıtay Kararı; Post Cihazı ile Tefecilik yapılması ve Beraat Kararı Hakkındadır.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi           2019/2135 E. – 2019/6261 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Vergi Usul Kanununa Muhalefet HÜKÜM: Beraat Sanığın iş yerinde altın satışı yapılmamasına rağmen, kendisine para ihtiyacı nedeniyle değişik tarihlerde başvuran birden fazla kişiye ait kredi kartları ile pos cihazı aracılığıyla işlem yapıp, altın satışı yapılmış gibi gerçek olmayan bu […]

Devamı