SGK İncelemeleri İle İlgili Bilmeniz Gerekenler;

SGK İncelemeleri İle İlgili Rehber; SGK tarafından yapılan kayıt incelemesi ile ilgili olarak, hazırlanmıştır.
1- Defter, kayıt ve belgelerin saklanma ve ibraz süreleri nedir?
5510 sayılı Kanunun 86. maddesinin 2. fıkrasında; işverenlerin, iş yeri sahiplerinin; iş yeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl süreyle saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde, on beş gün içinde ibraz etmek zorunda oldukları belirtilmiştir.
2- Kayıt ibrazını mehil isteyebilir mi?
İşveren, iş yeri sahibi, işveren vekili, alt işveren veya sigortalıyı devir alan işveren tarafından haklı bir sebep ileri sürülerek istenilen mehil süresi, ilgili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurca belirlenir ve ilgiliye yazılı bildirilir. Zaman aşımının söz konusu olduğu hallerde mehil süresine ilişkin istekler kabul edilmez.

Devamı