Resen yapılan tarhiyatla ilişkili tahakkuk fişi vergi mahkemesinde dava edilebilir mi?

Vergi mahkemesinin de dahil olduğu idari yargı yerinde kural olarak ve çoğunlukla idari işlemlerin iptali istenebilir. Bir vergileme işleminde ise idari işlem olarak değerlendirilebilecek en temel işlem tarh işlemidir. Tahakkuk ise bir idari işlem olmayıp tarh ve tebliğ edilen vergiye karşı dava açıl(a)maması ya da açılan davanın reddi halinde bir aşama olup, tahakkuk fişi, ödenecek […]

Devamı