Anayasa Mahkemesi Kararı, Sağlık Giderlerine Borç Çıkarılması İşlemine İtiraz,

Anayasa Mahkemesi
E: 2019/20
K: 2019/95 Sayılı Kararı
Ödenen emeklilik aylıkları ile sağlık giderlerinin borç çıkarılması işlemine karşı açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.
11 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 31036
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Devamı