Vergi Hukukunda Yorum, Hüküm ve Emsal Kararlar

Vergi Usul Kanunu Madde 3 – (Değişik: 30.12.1980-2365/1 Md.) A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan “Vergi Kanunu” tabiri işbu Kanun ile bu Kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder. Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri […]

Devamı

Ortağı Olduğunuz Şirketten Sigortalı Olmayınız!

I – Sosyal güvenliğin tekliği ilkesi gereği bir kişi aynı anda birden fazla statüde sigortalı olamaz ve bu bir değişmez kuraldır. Diğer bir değiş ile bir kişi, aynı anda hem ticari faaliyeti nedeniyle BAĞ-KUR 4(b) sigortalısı, hem de çalışan olarak 4(a) sigortalısı olamaz. Bir kişi iş yerinde çalışırken çalıştığı iş yerine veya farklı bir şirkete […]

Devamı