Sahte Belgenin İlk Bakışta Dikkati Çekmeyecek Biçimde Düzenlenip, Belirli Bir Kişiyi Değil Bir Çok Kişiyi Aldatabilecek Nitelikte Olması ve Aldatma Gücünün Objektif Olarak Saptanması Gerekir

Sahte Belgenin İlk Bakışta Dikkati Çekmeyecek Biçimde Düzenlenip, Belirli Bir Kişiyi Değil Bir Çok Kişiyi Aldatabilecek Nitelikte Olması ve Aldatma Gücünün Objektif Olarak Saptanması Gerekir.
T.C YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO. 2016/829 – KARAR NO. 2019/547 – KARAR TARİHİ.17.09.2019 (YARGITAY 11. Ceza Dairesi- MAHKEMESİ: Asliye Ceza Sayısı: 348-732)
Sanıklar… Ve …’in resmî belgede sahtecilik suçundan TCK’nın 204/1, 43/1, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve hak yoksunluklarına ilişkin Aksaray 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 08.05.2012 tarihli ve 348-732 sayılı hükümlerin, sanık… Müdafisi ve sanık… Tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesince 19.11.2015 tarih ve 27045-31100 sayı ile onanmasına karar verilmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 25.03.2016 tarih ve 21128 sayı ile “…Mülkiyeti katılan …’in yetkilisi olduğu… İnşaat Tic. Ltd. Şti ‘de bulunan konkasör makinası ve eklentilerine yönelik olarak sanıklardan …’in yetkilisi olduğu… Petrol Tic. Ltd. Şti tarafından açılan mülkiyet tespiti ve davanın devamı müddetince taşınmazın teminatlı veya teminatsız olarak tevdiine dair davanın Aksaray 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/153 Esas sayılı yargılama dosyası aşamasında, davacı tarafından mahkemesine sunulan ve sanık …’e ait olan taşınmazın değerinin 485.654,00 TL ettiğine dair ‘Batman Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün’ 10.05.2006 tarihli yazısı ile ‘…’un Boyalı Köyü/Aksaray’ adresinde ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesinin sahte olduğunun kabulü ile sanıklar… ve… Hakkında teselsülen resmi belgede sahtecilik suçundan mahkûmiyet kararı verilmiş ise de;

Devamı