Sahte Fatura Ve Belge Düzenleme Riski Yüksek Sektörlerdeki Firmalar,

Sahte Belge Düzenleme Riskinin Yüksek Olduğu Sektörlerde Faaliyet Gösteren Şirketlerin Vergi Kayıtları Bilanço Analizi Yoluyla Riskli Görülmesi Durumunda İncelemeye Alınıp, Vergi Kayıtları Kapatılabilecek. 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 7193 sayılı Yasa’nın 24. maddesiyle 160/a hükmü eklenmiştir. Maddenin başlığı, mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkin şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Devamı