Sahte Fatura Bozma Kararı

SAHTE FATURA BOZMA KARARI; T.C. – İSTANBUL – BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 18. CEZA DAİRESİ TÜRK MİLLETİ ADINA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI Esas No : … Esas – Karar No : … Sanıklar R.R ve D.A’nın yargılama sırasında kendilerinin şirketin yönetim kurulu üyesi olmakla birlikte işleri yürütenin O.H.H olduğunu savundukları, bu iki sanığın da cezalandırılmasına karar verildiği, Sanık O.H.H 213 sayılı VUK’nun 359/b-l, TCK 43/1 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verildiği, vergi inceleme raporu, vergi suçu raporu ve SMMM Bilirkişi raporunda 2008 yılı Mart ayı KDV beyannamesinde 9 adet faturanın kullanıldığı, faturaları düzenleyen… Ltd. Şirketi hakkında komisyon karşılığı sahte belge düzenledikleri yönünde raporlar olduğunu, mükellefin kullandığı faturaların sahte belge olduğu gözetilerek (TCK 43/1 Bir kişiye karşı farklı zamanlarda aynı suçun işlenmesi (TCK m.43/1): Örneğin, belli bir plan yaparak aynı kişinin işyerinden 5 farklı zamanda çeşitli malları çalan faile hırsızlık suçu nedeniyle tek ceza verilecek, ancak hükmolunan ceza belli oranda arttırılacaktır. Somut olayda faile tek hırsızlık suçu nedeniyle 5 yıl hapis cezası verildiğinde, zincirleme suç hükümleri gereği bu ceza takdiren ½ oranında arttırılarak 7,5 sene olarak belirlenebilecektir.) maddesinin uygulanmasının dayanağının karar gerekçesinde irdelenmediği,

Devamı