Şirket Resmi Yetkilisinin Sahte Fatura Suçunu Kabul Etmemesi ve Beraat Kararı,

Şirket Resmi Yetkilisinin Sahte Fatura Suçunu Kabul Etmemesi, T.C YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2016/2570 – KARAR NO:2019/3228 – KARAR TARİHİ:28.03.2019 MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Defter ve belge gizleme, sahte fatura düzenleme HÜKÜM: Beraat Sanık hakkında 2010 takvim yılına ilişkin sahte fatura kullanma ve defter ve belge ibraz etmeme suçundan verilen beraat hükümleri yönünden katılan vekilinin temyizinin incelemesi: A-İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 26.05.2011 tarih ve 2011/1691 esas sayılı iddianamesi ile sanık hakkında, 2010 takvim yılına ilişkin “sahte fatura kullanma” suçundan kamu davası açılmış ise de;

Devamı

Sahte Fatura Davasında BERAAT Kararı,

Sahte Faturada Beraat Kararı,
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1- Sanıklar EKREM CANPOLAT ve MEHMET CANPOLAT üzerine atılı 213 sayılı yasaya muhalefet suçundan eylemine uyan 213 s.y.nın 359/b-2 maddesi gereğince cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmışsa da, yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince sanıkların BERAATINA,

Devamı