Sahte Fatura Düzenleyenler İle Kısmen de Olsa Sahte Fatura Düzenleyenler Arasındaki Ayırım Nasıl Yapılır?

Sahte Fatura Düzenleyenler İle Kısmen de Olsa Sahte Fatura Düzenleyenler Arasındaki Ayırım Nasıl Yapılır,Çoğu zaman mükellefler mal ve hizmet alımlarında karşı tarafın sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanıcısı olup olmadığını bilmemektedir. Kaldı ki, Uygulamada gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin gider veya maliyetlerini arttırmak amaçlı bu belgeleri mükelleflerin kullandıkları bilinmektedir.

Devamı