Sahte Belge Düzenleme Amacı İle Kurulan Şirketler 

Mükelleflerle ilgili vergi dairelerinin resen mükellefiyet kaydını silmeleri konusunda 213 sayılı VUK’nunda 5228 sayılı yasanın 6. md hükmü ile önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelere göre Vergi daireleri adresinde bulunamayan mükelleflerle ilgili olarak resen vergi kayıtlarını silebilmektedir. Aynı mükellefin bir başka adreste faaliyette bulunması durumunda da mükellefiyet kaydına yeni adreste devam ettirmesi zorunludur.  Uygulamada, daha çok […]

Devamı