Sahte Fatura Kullanımından İzaha Davet Ne Zaman Yapılır?

Sahte Fatura Kullanımından İzaha Davet Ne Zaman Yapılır?
Sahte Fatura Kullanımında İzaha Davette Fatura Tutarı Ne Kadardır?
Bir takvim yılında 100.000 TL’ yi geçmeyen veya bu tutarı geçse dahi ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ön tespit yazısı tebliğ edilir.

Devamı