Sahte Fatura Kullanmak (Vuk. Md.359), Mal ve Hizmet Alımının Gerçek Olduğu İddiası,

Sahte Fatura Kullanmak ( Vuk. Md.359), Mal ve Hizmet Alımının Gerçek Olduğu İddiası, YARGITAY 19. Ceza Dairesi Esas: 2015/14511 Karar: 2015/7987 Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-B… Tur… Tic. Ltd. Şti. yetkilisi olan sanığın 2008

Devamı