Sahte Fatura, Vergi Dairesi Mütalaası Alınmadan Hüküm Oluşturulamaz,

Sahte Fatura, Vergi Dairesi Mütalaası Alınmadan Hüküm Oluşturulamaz, T.C YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ ESAS NO.2012/24858 – KARAR NO.2014/6017 KARAR TARİHİ.31.03.2014 Tebliğname No : 11 – 2010/279892 MAHKEMESİ : Giresun 2. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 02/03/2010 NUMARASI : 2009/169 (E) ve 2010/68 (K)
1-213 sayılı Yasanın 367. maddesi uyarınca dava şartı olan mütalaanın “sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek” suçlarından verildiği halde, 03.05.2009 tarihli iddianamedeki tavsife göre sanık hakkında “sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak” suçlarından kamu davası açıldığı, bu nedenle usulüne uygun olarak verilmiş mütalaa bulunmadığı gözetilmeden, açılan davaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi,
2-Kabule göre de;
a-Sanık hakkında 213 sayılı VUK’nun 359/a-2 maddesinde düzenlenen “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak” suçundan dava açılmış olmasına karşın, aynı sevk maddesinde düzenlenmiş

Devamı