Kullanılan Sahte Faturaların Beyannamelerden Çıkarılması

Kullanılan Sahte Faturaların Beyannamelerden Çıkarılması,
VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI
Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından gönderilen yazılar üzerine kullanılan sahte belgelerin beyannamelerden ihracı ile düzeltilen beyannamenin ihtirazı kayıtla verilmesi halinde, Anayasa Mahkemesi’nin 27.02.2019 tarih ve B.No:2015/15100 sayılı kararı gereği bu beyannamelere karşı açılan davalar kabul edilecektir.
Ancak Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün böyle bir yazısı yoksa sonradan verilen ihtirazı beyannameye açılan dava esasa girilmeden reddedilecektir.
DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU
2020/191 Esas – 2020/259 Karar
“İçtihat Metni”
T.C. D A N I Ş T A Y VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Devamı