Sahte Faturaya 25-30 Yıl, Peki! Çözüm Nedir?

Sahte Faturaya 25 Yıl Hapis! Vergi Usul Kanun’unun 359. Maddesinde “kaçakçılık suçları ve cezaları” düzenlenmiştir. Bu maddenin (b) bendinde “sahte fatura düzenleyen ve kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü mevcuttur. Her Yıla ayrı, ayrı Ceza!… Haklarında sahte fatura düzenleme ya da kullanma suçu nedeniyle rapor düzenlenen kişilerle ilgili olarak; vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklarca suç duyurusunda bulunulmakta, suç duyurusu sonrasında kişiler hakkında asliye ceza mahkemelerinde ceza davası açılmaktadır. Asliye ceza mahkemeleri, sahte fatura düzenleyen ve kullananlarla ilgili hüküm kurarken; Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 2000/5348 Esas, 2000/5579 karar sayılı, 01.12.2000 tarihli kararı ile belirlenmiş olan “sahte fatura kullanma suçu bakımından, her tarh döneminin ayrı ayrı değerlendirilmesi, farklı tarh dönemlerinde aynı suçun işlenmiş olması halinde tek bir suçtan, zincirleme suç hükümlerine göre ağırlaştırılmış ceza verilmesi yerine, her tarh dönemi için ayrı suç olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki” görüşünü esas almaktadır.

Devamı