Yargıtay 11. Ceza Dairesi,Tefecilik yapmak, sahte fatura düzenleme ile ilgili mahkumiyet kararı hakkındadır.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi   2016/7279 E.  ,  2019/6785 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Tefecilik yapmak, sahte fatura düzenleme HÜKÜM: Mahkûmiyet Sanık hakkında düzenlenen… Vergi Dairesi Başkanlığı Rapor Değerlendirme Komisyonu‘nun 26.10.2011 tarihli ve … sayılı mütalaası ile sanığın 21.10.2011 tarihli ve …sayılı Vergi Tekniği Raporuna istinaden kendisi adına kayıtlı … vergi kimlik numaralı mükellefiyeti nezdinde “2009-2010 […]

Devamı