Sahte Faturadan Doğan Sorumluluklar hakkındadır.

Sahte faturalar şekil ve görünüm itibarıyla TK. Ve VUK. Hükümlerine uygun olmakla birlikte gerçeği yansıtmayan belge niteliğini haizdirler. Ancak temelinde herhangi bir hukukî ilişki yoktur ve sadece vergi kaçırmak, kaçakçılık suçlarında esas faili cezadan kurtarmak, işlenmiş bir gümrük veya vergi kaçakçılığı fiilinin meydana çıkmamasını sağlamak veya hayalî ihracatı gerçekleştirmek maksadıyla kullanılmaktadır. Faturada tarafların sorumluluğu, temel […]

Devamı