Suçun TCK’nin topluma karşı suçlar bölümünde düzenlenmesi karşısında bu suçun mağdurunun toplumu oluşturan bireylerin tamamı, diğer bir ifadeyle kamu olduğu, eylemin belirli bir kişinin zararına olarak işlenmesi halinde bu kişinin mağdur değil, suçtan zarar gören olacağının kabulü gerektiği hakkındadır.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi          2018/4065 E. 2019/3789 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Sahte fatura düzenlemek,  HÜKÜM: Mahkûmiyet I-Sanık hakkında sahte fatura düzenlemek suçundan verilen mahkûmiyet hükmüne yönelik sanık müdafinin temyiz itirazlarının incelenmesinde: Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığa yüklenen suçun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, […]

Devamı

213 Sayılı V.U.K Madde 359 Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

T.C.YARGITAYCEZA GENEL KURULU E. 2012/11-1512 K. 2014/366 T. 11.7.2014 • SAHTE BELGE KULLANMAK ( Belgesiz Yapılan Alım ve Hizmetin Başka Bir Mükellefin Belgesi ya da Sahte Belgeyle Belgelendirilmesinde Belgenin Sahte Olduğunun Kabul Edileceği – Vergi Dairesi Başkanlığı Mütalaasında Eylemin Yanıltıcı Belge Kullanmak Mahkemece Eylemin Sahte Belge Kullanmak Suçu Olduğunun Belirtildiği/Mahkemenin Mütalaa İle Bağlantılı Olmadığının Kabulü […]

Devamı

Sahte Fatura Kullanmak Suçundan dolayı yargılamada Beraat kararı Kuvvetli Savunmalar ve Beyanlar.

B…. .. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE  DOSYA NO: 20.. /…. ESAS SAVUNMA VE BEYAN VEREN SANIK: K. K.   VEKİLİ: AV.M. T SANIK: A. İ. VEKİLİ: AV.H. O -AV.M. T. KONU: SAVUNMALARIMIZ VE BEYANLARIMIZ AÇIKLAMALAR;   Müvekkil K. K. ve A. İ. Sayın mahkemenizde Vergi Usul Kanununa muhalefetten yargılanmaktadırlar A.İ. Yönünden Müvekkilim Resmi olarak ……………… Limited […]

Devamı

Sahte Fatura “Kullanma” ve “Düzenleme” Ayrı Suçlardır

Sanık hakkında “2005, 2006,, 2007, 2008 takvim yıllarında sahte fatura kullanmak” suçlarından açılan davada 213 Sayılı VUK’nun 367. maddesi gereğince dava şartı olan mütalaanın bulunmadığı, mütalaanın “2005, 2006, 2007, 2008 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek” suçlarına dair olduğu, 5271 Sayılı m.225 (1412 Sayılı m.257) maddesi uyarınca hükmün konusu iddianamede gösterilen fiilden ibaret olup, davaya esas […]

Devamı

e-fatura ve Görüntüsü itibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Suçu;

e-fatura, firmaya özgü ayırmaç desen formatlı bir elektronik belge ve desen formatının tek başına bizlere sergileyebileceği bir görselliği yoktur ve bulunmuyor. Desen formatlı bir dosyayı, belge veya defter görselliğine sahip olarak görüntülemek isterseniz, onu başka bir formata dönüştürmelisiniz. Bu görevi yazılım teknolojileri kodlamalar ile üstleniyor. Bundan daha fazlasının yapılabileceğini söylesem ne düşünürdünüz? Gelir İdaresi Başkanlığı […]

Devamı

Bir belgenin sahte olup olmadığına yönelik tespit esnasında öncelikle kesin hususların somut bulgularla açıklığa kavuşturulması gerekmektedir;

İdare tarafından bir belgenin sahte olup olmadığına yönelik tespit esnasında öncelikle aşağıdaki hususların somut bulgularla açıklığa kavuşturulması gerekmektedir; 1- Gerçek bir teslim ve/veya hizmetin bulunup bulunmadığına, 2- Herhangi bir ödemede bulunulup bulunulmadığına, 3- Ödemenin şekli (banka, çek, senet, kasa, PTT, kredi kartı vb.) ve 4- Malın nakliyesi ile ilgili tespitlere veya 5- Sahte belge ticareti […]

Devamı

Sahte Fatura Satana ve Düzenleyene Verilen Ceza Karar Örneği

T.C. İSTANBUL ANADOLU ( … ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Dosya No: …/ … Karar No: … /… Aşağıda açık kimliği yazılı sanık ……….  isimli sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda; Sanık ………….. ‘nün üzerine atılı 2008 yılı içerisinde birden fazla sahte fatura kullanmak suçunu işlediği sabit olduğundan dolayı 5237 sayılı TCK nın 61. maddesi uyarınca suçun […]

Devamı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Sahte Fatura Düzenlemekten Mahkumiyet Kararı Hakkında

2017/3649 E 2019/3163 K. “İçtihat Metni”   MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Sahte belge düzenlemek HÜKÜM: Mahkumiyet   Katılan vekilinin temyizi vekalet ücreti verilmesine yönelik olup buna hasren, sanığın temyizinin ise esasa ilişkin olduğu değerlendirilerek yapılan incelemede; Sanık hakkında yetkilisi olduğu şirket hakkında yapılan incelemede, 2007 ve 2008 takvim yıllarında sahte fatura düzenlediği iddiası ile […]

Devamı