Yargıtay Kararı, Sahte Fatura (Naylon Fatura) Düzenleme ve Kullanma Suçu,

Sahte Fatura (Naylon Fatura) Düzenleme ve Kullanma İddianame ile İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının mütalaası, vergi suçu ve tekniği raporlarına uygun olarak sanık hakkında, ‘‘2005 ve 2006 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek’’ suçlarından kamu davası açıldığı, ‘‘sahte fatura kullanmak’’ suçundan açılmış bir dava ve yargılama koşulu olan mütalaa bulunmadığı gibi birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olan […]

Devamı