Sahte Fatura Kullandığı Tespit edilen Şirketlerin Vergi Cezalarında Ne Kadarlık İndirim Yapılır?

– 100 bin Türk lirasını geçmeyen,
– İlgili cari yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini geçmeyen,
– Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasında ilk kez olup olmadığı dikkate alınmaksızın %50 oranında indirim yapılır.

Devamı