Sahte Fatura Kullanan Firmaların Vergi Cezalarında Ne Kadarlık İndirim Yapılır?

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun aşağıdaki maddelerinde değişiklik yapılmıştır. A-Sahte Fatura Kullanan Firmaların Vergi Cezalarında Ne Kadarlık İndirim Yapılır? 1-213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun izaha davet başlıklı 370 inci maddesinde, izaha davet yazısının mükellefe […]

Devamı