Suçun TCK’nin topluma karşı suçlar bölümünde düzenlenmesi karşısında bu suçun mağdurunun toplumu oluşturan bireylerin tamamı, diğer bir ifadeyle kamu olduğu, eylemin belirli bir kişinin zararına olarak işlenmesi halinde bu kişinin mağdur değil, suçtan zarar gören olacağının kabulü gerektiği hakkındadır.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi          2018/4065 E. 2019/3789 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Sahte fatura düzenlemek,  HÜKÜM: Mahkûmiyet I-Sanık hakkında sahte fatura düzenlemek suçundan verilen mahkûmiyet hükmüne yönelik sanık müdafinin temyiz itirazlarının incelenmesinde: Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığa yüklenen suçun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, […]

Devamı

213 Sayılı V.U.K Madde 359 Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

T.C.YARGITAYCEZA GENEL KURULU E. 2012/11-1512 K. 2014/366 T. 11.7.2014 • SAHTE BELGE KULLANMAK ( Belgesiz Yapılan Alım ve Hizmetin Başka Bir Mükellefin Belgesi ya da Sahte Belgeyle Belgelendirilmesinde Belgenin Sahte Olduğunun Kabul Edileceği – Vergi Dairesi Başkanlığı Mütalaasında Eylemin Yanıltıcı Belge Kullanmak Mahkemece Eylemin Sahte Belge Kullanmak Suçu Olduğunun Belirtildiği/Mahkemenin Mütalaa İle Bağlantılı Olmadığının Kabulü […]

Devamı

V.U.K.Md.359’a Göre Ceza Mahkemesine Sunulan Örnek “Uzman Mütalaası”

UZMAN MÜTALAASI KONU: …   … Asliye Ceza Mahkemesi’nin 20. / … Esas numaralı dosyasında devam eden muhakemede dikkate alınmak üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 67/6. fıkrası uyarınca tanzim edilmiş mütalaa. SANIK: K. K. İSNAT EDİLEN EYLEM: 2016 takvim yılında kasten sahte fatura kullanmak. (Vergi Usul Kanunu 359/b) VAKIALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ …Kâğıt Amb. Tek. San. Ve. […]

Devamı

Sahte Fatura Kullanmak Suçundan dolayı yargılamada Beraat kararı Kuvvetli Savunmalar ve Beyanlar.

B…. .. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE  DOSYA NO: 20.. /…. ESAS SAVUNMA VE BEYAN VEREN SANIK: K. K.   VEKİLİ: AV.M. T SANIK: A. İ. VEKİLİ: AV.H. O -AV.M. T. KONU: SAVUNMALARIMIZ VE BEYANLARIMIZ AÇIKLAMALAR;   Müvekkil K. K. ve A. İ. Sayın mahkemenizde Vergi Usul Kanununa muhalefetten yargılanmaktadırlar A.İ. Yönünden Müvekkilim Resmi olarak ……………… Limited […]

Devamı

Sahte Fatura “Kullanma” ve “Düzenleme” Ayrı Suçlardır

Sanık hakkında “2005, 2006,, 2007, 2008 takvim yıllarında sahte fatura kullanmak” suçlarından açılan davada 213 Sayılı VUK’nun 367. maddesi gereğince dava şartı olan mütalaanın bulunmadığı, mütalaanın “2005, 2006, 2007, 2008 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek” suçlarına dair olduğu, 5271 Sayılı m.225 (1412 Sayılı m.257) maddesi uyarınca hükmün konusu iddianamede gösterilen fiilden ibaret olup, davaya esas […]

Devamı

Yargıtay Kararı; Sahte fatura kullanma, defter ve belge gizleme suçu hakkındadır.

Karar İçeriği Yargıtay 11. Ceza Dairesi         2017/8319 E. 2019/3618 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Sahte fatura kullanma, defter ve belge gizleme HÜKÜM: Mahkûmiyet “2006 ve 2007 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme” suçlarından da dava açılmış olmasına rağmen hüküm kurulmamış ise de, Mahkeme tarafından ayrıca hüküm kurulması mümkün görülmüştür. 1.Sanık hakkında “2006 takvim […]

Devamı