Sahte Fatura Kullanma ve Düzenleme Suçunda Yargılama

Sahte fatura düzenleme veya kullanma suçunun oluşabilmesi için tanzim edilen sahte faturaların kanunda öngörülen zorunlu bilgileri içermesi gerekir. Bir evrakın fatura sayılabilmesi için zorunlu olan bilgiler yoksa o evrak sahte fatura düzenleme veya kullanma suçuna konu edilmez. Bu nedenle, hukuka aykırı bir şekilde düzenlenen faturaların aslı veya onaylı örnekleri mutlaka yargılama dosyasına getirtilerek bilirkişi tarafından […]

Devamı