Sahte Fatura Ticareti, Şirket Kurma Organizasyonu içerisinde yer aldığı anlaşılan sanığın Mahkumiyet kararı hakkındadır.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi         2017/1890 E. ,  2019/3695 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Vergi Usul Kanununa muhalefet HÜKÜM : Mahkumiyet Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulu‘nun 08.11.2018 tarihli 2018/427 Esas ve 2018/517 Karar sayılı ilamı ile sahte fatura düzenleme ve kullanma suçlarında suça konu faturaların, 213 sayılı VUK‘nin 230. maddesine göre yalnızca unsurlarının tespiti amacıyla […]

Devamı