Sahte Fatura Satana ve Düzenleyene Verilen Ceza Karar Örneği

T.C. İSTANBUL ANADOLU ( … ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Dosya No: …/ … Karar No: … /… Aşağıda açık kimliği yazılı sanık ……….  isimli sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda; Sanık ………….. ‘nün üzerine atılı 2008 yılı içerisinde birden fazla sahte fatura kullanmak suçunu işlediği sabit olduğundan dolayı 5237 sayılı TCK nın 61. maddesi uyarınca suçun […]

Devamı