Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı, “Tefecilik faaliyetinin gizlenmesi amacıyla şirket adına sahte gider pusulaları düzenlediğinin iddia edilmesi hk.”

YARGITAY Ceza Genel Kurulu       2018/396 E.  ,  2019/567 K. “İçtihat Metni” Kararı Veren Yargıtay Dairesi : (Kapatılan) 21. Ceza Dairesi Mahkemesi: Asliye Ceza Sayısı: 373-539 Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan sanık …’ın VUK’nın 359/b-1, TCK’nın 43/1, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 25 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin Mersin 7. Asliye Ceza Mahkemesince […]

Devamı