5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken karar hakkındadır.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi          2012/26477 E. 2014/11196 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet HÜKÜM : Sanıkların ayrı ayrı; 213 Sayılı VUK’nun 359/a-2, 5237 sayılı TCK’nun 62, 51/1. maddeleri uyarınca erteli 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin. Sanıklar hakkında sahte belge düzenlemek suçundan […]

Devamı