Ticaret Şirketleri de Alacaklarını Satabilecekler!

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı uyarınca, finans kesimi dışındaki şirketlerin de tahsili gecikmiş alacaklarını Varlık Yönetim Şirketlerine devredebilmesi sağlanacaktır. Bankacılık Kanunu md.143 kapsamında, Varlık Yönetim Şirketleri; Bankalar ve TMSF dahil diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilmekte, bu alacakların tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılmasını gerçekleştirebilmekte, alacaklarının tahsili ve alacakların yeniden yapılandırılması kapsamında alacak […]

Devamı